Ngôn ngữ
English Vietnamese
DANH MỤC SẢN PHẨM

Lưu ý: Để tìm nhanh các phần mềm vang số vui lòng nhấn trên bàn phím tổ hợp " Control + F " rồi gõ phần mềm cần tìm.

NST AUdio
Thiết bị xử lý tín hiệu số số 1 thế giới NST Audio đến từ ANH - Made in UK

Các phần mềm vang số được cập nhật liên tục nếu các bạn không tìm thấy phần mềm có thể lên Group Facebook để hỏi tại đây>>

CẬP NHẬT PHẦN MỀM VANG SỐ MỚI NHẤT 2024

Phần mềm vang số JBL VX8Tải về
Phần mềm vang số digisynthetic K7Tải về
Phần mềm vang số digisynthetic K5Tải về

 

Phầm mềm vang số JBL KX180ATải Về
Phần mềm vang số Dapro L9Tải Về
Phần mềm vang số Dapro L10Tải Về
Phần mềm vang số Dga K10Tải Về
Phần mềm Vang Số dbacoutics DX6000Tải Về
Phần mềm Vang Số dbacoutics L8.2Tải Về
Phần mềm Vang Số dbacoutics Db S500 ProTải Về
  

 

Phần Mềm Vang Số HM Audio V66Tải Xuống
Phần Mềm Vang Số BBS K1000 Plustai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BBS EX2000tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số Kiwi KD9000tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số Kiwi PD6000tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số GUINNESS PDX900tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số GUINNESS DSP3200tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số GUINNESS Z1000tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số HAS DX300tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số HAS DX300+tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số Ericson ES950tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số E3 Audio K9800tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số E3 Audio S6800tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số E3 Audio TX6900tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC TK250Atai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC K7tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC K5tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC DSK3.1tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC DS23tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số AAP K3000tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BOSA D88tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BOSA X7tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BOSA T3000tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BOSA D7tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BOSA D8tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BOSA D9tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BOSA D10tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số CA SOUND 9600tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BOSA 8800 Plustai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BCE DP-9200STải Về
Phần Mềm Vang Số BCE DP-9200+Tải Về
Phần Mềm Vang Số BCE DP1800Tải Về
Phần Mềm Vang Số BCE APP9000Tải Về
Phần Mềm Vang Số BMB Kafun KSP100tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số BMB Kafun 600tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số CA SOUND 9600tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số Phonenix K9000tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số Phoenix DSP K180tai phan mem vang so
Phần Mềm Vang Số Listensound FX9MKtai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số Maingo Đầy Đủ Nhất:

Phần Mềm Vang Số Maingo MP-30DSP File Cấu hình sẵn : DownLoadPhần Mềm Vang Số Maingo MP-10DSP Softwave : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-30DSP software : DownLoadPhần Mềm Vang Số Maingo MP-10DSP file cấu hình sẵn : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-22DSP software : DownLoadPhần Mềm Vang Số Maingo MP-9DSP Softwave : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MA-21DSP software : DownLoadPhần Mềm Vang Số Maingo MP-8DSP Softwave : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-20DSP Parameters : DownLoadPhần Mềm Vang Số Maingo MP-8DSP file cấu  hình : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-18DSP Softwave : DownLoad 
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-18DSP file cấu hình sẵn : DownLoadPhần Mềm Vang Số Maingo MA-100DSP : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-12DSP : DownLoad 

 

Phần Mềm Vang Số Prosound TK450Tải Xuống
Phần Mềm Vang Số BBS 2000DownLoad
Phần Mềm Vang Số Apollo P9000SDownLoad
Phần Mềm Vang Số Apollo P9000DownLoad
Phần Mềm Vang Số Wharfedale WKP 301tai ve
Phần Mềm Vang Số Wharfedale WKP 300tai ve
Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K3000 Wifi Protai ve
Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K3000 Plustai ve
Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K306D+tai ve
Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K1000 Plustai ve
Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K6000 Protai ve
Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K306Ntai ve
Phần Mềm Vang Số Bf-Audio B&W 79Atai ve
Phần Mềm Vang Số Bf-Audio T2X Protai ve
Phần Mềm Vang Số CAF X99
Phần Mềm Vang Số CAF X3000 PRO
Phần Mềm Vang Số CAF X100
Phần Mềm Vang Số CAF X2000 PRO
Phần Mềm Vang Số CAF X3000+
Phần Mềm Vang Số CAF X1000 PRO
Phần Mềm Vang Số CAF X2000+
Phần Mềm Vang Số CAF X2000 Blue
Phần Mềm Vang Số CAF X2000+Pro
Phần Mềm Vang Số CAF X3000B
Phần Mềm Vang Số BIK BPR-8000Tải Về
Phần Mềm Vang Số BIK BPR-6000Tải Về
Phần Mềm Vang Số BK Sound DSP 9000Tải Về
Phần Mềm Vang Số Agasound DP4000Tải Về
Phần Mềm Vang Số Misound MX5000Tải Về
Phần Mềm Vang Số PDCJ X5Tải Về
Phần Mềm Vang Số PDCJ X6Tải Về
Phần Mềm DSP TPADownLoad
Phần Mềm DSP XTA Audio CoreDownLoad
tai phan mem vang so Phần Mềm DSP DBXDownLoad

 

TỔNG HỢP THÊM CÁC PHẦN MỀM VANG SỐ KHÁC

Phần Mềm Vang Số DMX Tổng Hợp:  Tải VềPhần Mềm Vang Số DMX DK6000S V2.4:    Tải Về
Tổng Hợp Phần Mềm Vang Số Partyhouse:    Tải VềPhần Mềm Vang Số X3 X5 X6 X10:    Tải Về
Phần Mềm Vang Số VTA SL86 :    Tải VềPhần Mềm Vang Số VTA SL 86++:    Tải Về
Phần Mềm Vang Số BTE:    Tải VềPhần Mềm Vang Số AudioKing:    Tải Về
Phần Mềm Vang Số DMX:    Tải VềPhần Mềm Vang Số BF-Audio:    Tải Về
Phần Mềm Vang Số AAP-K1000:    Tải VềPhần Mềm Vang Số DK (Dardankings) VK600 : Tải Về
Phần Mềm Vang Số DK VK860+ VK600 (Dardankings) : Tải VềPhần Mềm Vang Số DK VK8600 (Dardankings) : Tải Về
Phần Mềm DSP 4Acoustic DSM_428: Tải VềPhần Mềm Vang Số Kuledy FU2350: Tải Về
Phần Mềm Vang Số VTA PRO1: Tải VềPhần Mềm Vang Số 3G Audio : Tải Về

Nếu Vang Số Các Bạn Có Tên Lạ Có Thể Theo Hình Ảnh Sau: (Click trực Tiếp vào Hình Để Tải Phần Mềm)

 

Tổng hợp các phần mềm vang số khác

Phần mềm vang số AAP K1000 Tải vềPhần mềm vang số BMB HK Kafun DSP  9.01 Tải về
Phần mềm vang số AAP K1000ii Tải vềPhần mềm vang số DAK 789EX Tải về
Phần mềm vang số D4 – D6 Tải vềPhần mềm vang số DMX DK6000 Tải về
Phần mềm vang số KX180EN Tải vềPhần mềm vang số DMX DK4000 Tải về
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V1 Tải vềPhần mềm vang số KP 8800 Plus Tải về
Phần Mềm Vang Số 3G Audio : Tải VềPhần Mềm Vang Số BCE : Tải Về

Phần mềm vang số DB-Acoustic

Phần mềm vang số dB Acoustic D900 Tải vềPhần mềm vang số dB L8.2 Tải về
Phần mềm vang số dB LX8, L8.1, X8, BF K1000 Tải vềPhần mềm vang số  dB S600 Tải về
Phần mềm vang số dB S510 Tải vềPhần mềm vang số dB Mark KP25 Tải về
Phần mềm vang số dB S750 V2.1 Tải vềPhần mềm vang số dB S680/ S690 V2 Tải về
Phần mềm vang số dB S500 Tải vềPhần mềm vang số dB S510 Tải về
Phần mềm vang số dB L8.2 Tải vềPhần mềm vang số dB S750 V2.2 2019 Tải về

Phần mềm vang số JBL KX

Phần mềm vang số JBL KX 100Tải về
Phần mềm vang số JBL KX 180Tải về
Phần mềm vang số JBL KX 200Tải về

Phần mềm vang số Partyhouse

Phần mềm vang số Partyhouse DAK-3000Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-5000ETải về
Phần mềm vang số DAK-780EX & BTE KA350    Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-790ATTải về
Phần mềm vang số Partyhouse SA-900Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse H2Tải về

Phần mềm vang số SISO

Phần mềm vang số Siso OS 510Tải về
Phần mềm vang số Siso VS 360Tải về
Phần mềm vang số Siso 1080 2.6.1Tải về
Phần mềm vang số Siso 1980Tải về
Phần mềm vang số Siso T3Tải về
Phần mềm vang số Siso Tripath 580M   Tải về
Phần mềm vang số Siso Tripath 980ATải về

Phần mềm vang số BTE

Phần mềm vang số BTE X5Tải về
Phần mềm vang số BTE X6Tải về
Phần mềm vang số BTE X8Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.3 (X8S – X9C – X9H)Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.5 (X8S – X9C – X9H)    Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.6 (X8S – X9C – X9H)Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 (1.7)Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 (1.8)Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 (2.0)Tải về
Phần mềm vang số BTE VG911Tải về
Phần mềm vang số BTE VG1000 (E1000)Tải về
Phần mềm vang số BTE 680Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH SOUND VIỆT NAM

Hotline: 0942979696 / 0933469555

Địa chỉ Showroom: Số 07 Dãy B2 ShopHouse24h, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Website: www.techsound.vn

Youtube: http://ldp.to/ytbtechsound

Zalo: http://ldp.to/zalotechsound

Facebook: http://ldp.to/fbtechsound