Ngôn ngữ
English Vietnamese
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dự án đã thi công lắp đặt cung cấp hệ thống âm thanh

Thi công hệ thống âm thanh Nexo cùng Amplifier LEA siêu VIP tại Ha Noi Monaco Coffee

Thi công hệ thống âm thanh Nexo cùng Amplifier LEA siêu VIP tại Ha Noi Monaco Coffee

Th 2 01/07/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt hệ thống loa Nexo P10, L15 đẳng cấp kết hợp cũng LEA CS704 tại Hoài Đức, Hà Nội

Lắp đặt hệ thống loa Nexo P10, L15 đẳng cấp kết hợp cũng LEA CS704 tại Hoài Đức, Hà Nội

Th 3 11/06/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic DR12 tại Vĩnh Phúc

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic DR12 tại Vĩnh Phúc

Th 3 11/06/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic Pro Audio Germany X12 tại Hà Nội

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic Pro Audio Germany X12 tại Hà Nội

Th 4 08/05/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic PCS X12 tại Hà Tĩnh

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic PCS X12 tại Hà Tĩnh

Th 4 17/04/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Thi công hệ thống âm thanh Nexo cùng Amplifier LEA siêu VIP tại Ha Noi Monaco Coffee
Dự án đã thi công

Thi công hệ thống âm thanh Nexo cùng Amplifier LEA siêu VIP tại Ha Noi Monaco Coffee

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống loa Nexo P10, L15 đẳng cấp kết hợp cũng LEA CS704 tại Hoài Đức, Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa Nexo P10, L15 đẳng cấp kết hợp cũng LEA CS704 tại Hoài Đức, Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic DR12 tại Vĩnh Phúc
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic DR12 tại Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic Pro Audio Germany X12 tại Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic Pro Audio Germany X12 tại Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic PCS X12 tại Hà Tĩnh
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa 4 Acoustic PCS X12 tại Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống loa 4 ACoustic X12 tại KĐT Ciputra Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa 4 ACoustic X12 tại KĐT Ciputra Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống âm thanh 4 Acoustic PCS X12 tại Phủ Lý Hà Nam
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống âm thanh 4 Acoustic PCS X12 tại Phủ Lý Hà Nam

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống loa K-Array Domino KF212 tại Hà Đông Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa K-Array Domino KF212 tại Hà Đông Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống âm thanh Nexo P10 tại Hà Đông, Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nexo P10 tại Hà Đông, Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Lắp đặt hệ thống âm thanh đẳng cấp Nexo P, LEA CS1504 tại Đồng Nai
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống âm thanh đẳng cấp Nexo P, LEA CS1504 tại Đồng Nai

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...
Đọc tiếp
Xem thêm