Ngôn ngữ
English Vietnamese
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dự án đã thi công lắp đặt

Lắp đặt hệ thống âm thanh đẳng cấp Nexo P, LEA CS1504 tại Đồng Nai

Lắp đặt hệ thống âm thanh đẳng cấp Nexo P, LEA CS1504 tại Đồng Nai

Th 3 30/01/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt hệ thống âm thanh Martin Blackline X12 tại Nga Sơn, Thanh Hoá

Lắp đặt hệ thống âm thanh Martin Blackline X12 tại Nga Sơn, Thanh Hoá

Th 3 30/01/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt dàn loa karaoke gia đình Verity tại Bắc Giang

Lắp đặt dàn loa karaoke gia đình Verity tại Bắc Giang

Th 3 16/01/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nexo P12, L18 cùng Amplifier LEA tại Hà Nội

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nexo P12, L18 cùng Amplifier LEA tại Hà Nội

Th 3 16/01/2024

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt hệ thống loa cho hội trường biểu diễn và hội họp tại Hải Phòng

Lắp đặt hệ thống loa cho hội trường biểu diễn và hội họp tại Hải Phòng

Th 4 20/12/2023

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA... Đọc tiếp

Lắp đặt hệ thống âm thanh đẳng cấp Nexo P, LEA CS1504 tại Đồng Nai
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống âm thanh đẳng cấp Nexo P, LEA CS1504 tại Đồng Nai

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt hệ thống âm thanh Martin Blackline X12 tại Nga Sơn, Thanh Hoá
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống âm thanh Martin Blackline X12 tại Nga Sơn, Thanh Hoá

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt dàn loa karaoke gia đình Verity tại Bắc Giang
Dự án đã thi công

Lắp đặt dàn loa karaoke gia đình Verity tại Bắc Giang

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nexo P12, L18 cùng Amplifier LEA tại Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nexo P12, L18 cùng Amplifier LEA tại Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt hệ thống loa cho hội trường biểu diễn và hội họp tại Hải Phòng
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa cho hội trường biểu diễn và hội họp tại Hải Phòng

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt dàn loa NEXO khủng PS15 và LS18 tại Ford Dak Lak
Dự án đã thi công

Lắp đặt dàn loa NEXO khủng PS15 và LS18 tại Ford Dak Lak

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt hệ thống loa Nexo P10, Subwoofer iDS 110T cùng Amplifier LEA CS704 tại Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa Nexo P10, Subwoofer iDS 110T cùng Amplifier LEA CS704 tại Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt hệ thống loa DMX CH12 tại Hải Dương
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa DMX CH12 tại Hải Dương

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt hệ thống loa Amate N12P7 & subwoofer Martin X115 tại Phúc Thọ, Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống loa Amate N12P7 & subwoofer Martin X115 tại Phúc Thọ, Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nexo P8, PS8, LS400 cùng Amplifier LEA CS704 tại Hà Nội
Dự án đã thi công

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nexo P8, PS8, LS400 cùng Amplifier LEA CS704 tại Hà Nội

Công ty cổ phần Tech sound Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các sản phẩm âm thanh karaoke cao cấp như Nexo, LEA...

Techsound -

Xem thêm